Potřebujete jímku nebo septik?

20.06.2024

Při stavbě domu mimo městskou kanalizaci je důležité rozhodnout se mezi jímkou a septikem kvůli zajištění efektivní správy odpadních vod. Pojďte se podívat na stručného průvodce, který vám usnadní rozhodování pro volbu jímky nebo septiku, a porovnejte společně s námi jejich výhody a nevýhody.

Kdy zvolit jímku

Jímka je vhodná pro dočasná řešení nebo v lokalitách s omezeným přístupem k infrastruktuře. Je to uzavřená nádrž, která sbírá všechny odpadní vody, a musí se pravidelně vyvážet.

Betonová vs. plastová jímka

Betonová jímka

 • Výhody: Dlouhá životnost a vysoká odolnost.
 • Nevýhody: Vyšší hmotnost a cena. Nemožnost umístění do prostoru bez přístupu těžké techniky.

Plastová jímka

 • Výhody: Nižší cena a snadná instalace.
 • Nevýhody: Nižší odolnost a kratší životnost.

Kdy zvolit septik

Septik je vhodnější variantou pro dlouhodobá řešení. Odděluje pevné látky od kapalných, které jsou odváděny do půdního filtru.

Typy septiků

 • Samonosné septiky: Pro pevné podloží.
 • Septiky k obetonování: Pro méně stabilní podloží.
 • Dvouplášťové septiky: Pro podloží s vysokou spodní vodou.

Výhody septiku

 • Ekologické benefity: Lepší zpracování odpadních vod.
 • Nižší provozní náklady: Méně časté vyvážení.
 • Dlouhodobá udržitelnost: Minimální údržba.

Jak se rozhodnout

Při výběru mezi jímkou a septikem zvažte své specifické potřeby, lokalitu a rozpočet. Jímka je vhodná pro dočasná řešení, zatímco septik je lepší pro dlouhodobá a ekologická řešení.

Doporučení

 • Konzultace s odborníky: Pomohou s výběrem a instalací.
 • Zvažte náklady a ekologické dopady: Plánujte dopředu pro dlouhodobou efektivitu.

Výběr mezi jímkou a septikem je klíčový pro správu odpadních vod. Pečlivě zvažte všechny faktory a konzultujte s odborníky, abyste našli nejvhodnější řešení pro vaše potřeby a zajistili efektivní ekologický systém.